آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشيمي شازند در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:19/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 14,375 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 14,975 تعداد خريدار: 4,644 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 14,975 حجم معامله: 23,555,210 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 13,800 جمع معامله: 338,603,311,977 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراك) - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 21/09/1391
پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراك) - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 26/07/1391
پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراك)- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 26/04/1391
پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراك)- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 26/04/1391
پتروشيمي شازند - دلايل و ميزان افزايش پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/1391 12/04/1391
پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراك)- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 22/03/1391
پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراك)- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 09/03/1391
پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراك)- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 08/03/1391
پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراك)- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 30/02/1391
پتروشيمي شازند (پتروشيمي اراك)- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 30/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88674112
فاكس: 88674111
آدرس: خ وليعصر-بالاتر از ميرداماد-خ تابان غربي-پ 3
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما