آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گرجي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/29
تثبیت شده:29/08/1398 آخرين اطلاعات:29/08/1398   ساعت: 17:12
آخرين قيمت 26,224 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 26,629 تعداد خريدار: 624 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 26,629 حجم معامله: 405,901 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 25,850 جمع معامله: 10,644,516,808 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بيسكوئيت گرجي - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 01/09/1391
بيسكوئيت گرجي - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
بيسكوئيت گرجي - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام 19/07/1391
بيسكوئيت گرجي - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 10/07/1391
بيسكوئيت گرجي - اطلاعيه افزايش سرمايه و پيوستهاي اطلاعيه شامل گزارش توجيهي افزايش سرمايه 18/06/1391
بيسكوئيت گرجي - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 06/06/1391
بيسكوئيت گرجي- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 17/05/1391
بيسكوئيت گرجي- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/05/1391
بيسكوئيت گرجي- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 11/05/1391
بيسكوئيت گرجي- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 26/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 4-88756480
فاكس: 88731308
آدرس: خ شهيد احمد قصير(بخارست)-خ 18-پ 12-ساختمان بيسكويت گرجي
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما