آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فجر انرژي خليج فارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:07/11/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 10:55
آخرين قيمت 14,306 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 14,341 تعداد خريدار: 3,325 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 14,341 حجم معامله: 43,321,908 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 13,700 جمع معامله: 619,752,109,900 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما