آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشيمی فجر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/25
تثبیت شده:25/06/1398 آخرين اطلاعات:25/06/1398   ساعت: 19:11
آخرين قيمت 10,722 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 10,932 تعداد خريدار: 1,648 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 10,932 حجم معامله: 5,309,606 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,400 جمع معامله: 56,930,120,588 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما