آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشيمي جم در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/25
تثبیت شده:25/06/1398 آخرين اطلاعات:25/06/1398   ساعت: 19:11
آخرين قيمت 12,648 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 12,920 تعداد خريدار: 1,907 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 12,920 حجم معامله: 5,569,173 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 12,236 جمع معامله: 70,437,675,698 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما