آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پتروشيمي جم در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:07/11/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 11:45
آخرين قيمت 14,744 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 14,948 تعداد خريدار: 1,563 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 14,948 حجم معامله: 8,047,193 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 14,341 جمع معامله: 118,650,465,369 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما