آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كارتن ايران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/03
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:03/12/1398   ساعت: 13:55
آخرين قيمت 62,572 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 63,589 تعداد خريدار: 2,743 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 63,589 حجم معامله: 1,111,166 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 62,300 جمع معامله: 69,528,385,330 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كارتن ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 23/08/1391
كارتن ايران - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 01/08/1391
كارتن ايران - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده (به پيوست) 26/07/1391
كارتن ايران -آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 17/07/1391
كارتن ايران - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 04/07/1391
كارتن ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 25/06/1391
كارتن ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 17/05/1391
كارتن ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1384/12/29 06/04/1391
كارتن ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1380/09/30 06/04/1391
كارتن ايران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1383/09/30 06/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 7-6628893
فاكس: 6628898
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما