آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سپاس-سهام ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/29
تثبیت شده:29/08/1398 آخرين اطلاعات:29/08/1398   ساعت: 17:12
آخرين قيمت 10,080 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 10,085 تعداد خريدار: 30 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 10,085 حجم معامله: 275,347 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,079 جمع معامله: 2,775,524,330 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما