آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كالسيمين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:08/11/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 18,117 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 18,659 تعداد خريدار: 1,665 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 18,659 حجم معامله: 3,741,218 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 17,960 جمع معامله: 67,779,718,717 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كالسيمين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 19/09/1391
كالسيمين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) (شركت توليد روي بندرعباس) 21/08/1391
كالسيمين - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 24/07/1391
كالسيمين - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 12/07/1391
كالسيمين- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
كالسيمين- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 09/05/1391
كالسيمين- اعلاميه توزيع اوراق جديد گواهينامه نقل وانتقال وسپرده سهام 16/03/1391
كالسيمين- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 20/02/1391
كالسيمين- آگهي ثبت افزايش سرمايه 16/02/1391
كالسيمين- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (شركت توليد روي بندرعباس) 11/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 2010485-2010347
فاكس: 2011338
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما