آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فيروزه- سهام ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/28
تثبیت شده:27/05/1398 آخرين اطلاعات:28/05/1398   ساعت: 10:25
آخرين قيمت 34,091 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 34,235 تعداد خريدار: 6 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 34,235 حجم معامله: 1,004 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 33,937 جمع معامله: 34,227,208 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما