آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فيروزه- سهام ETF در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/24
تثبیت شده:24/09/1398 آخرين اطلاعات:24/09/1398   ساعت: 17:10
آخرين قيمت 39,304 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 39,999 تعداد خريدار: 24 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 39,999 حجم معامله: 69,308 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 38,008 جمع معامله: 2,724,086,862 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما