آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فولاد كاوه در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/03
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:03/12/1398   ساعت: 14:00
آخرين قيمت 6,619 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,817 تعداد خريدار: 2,032 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,817 حجم معامله: 16,157,430 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 6,492 جمع معامله: 106,947,397,136 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما