آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فارسيت درود در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/24
تثبیت شده:24/09/1398 آخرين اطلاعات:24/09/1398   ساعت: 17:10
آخرين قيمت 2,987 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,989 تعداد خريدار: 17 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,989 حجم معامله: 346,552 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,931 جمع معامله: 1,035,013,252 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما