آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
آلومراد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:19/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 64,635 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 66,000 تعداد خريدار: 1,417 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 66,000 حجم معامله: 534,682 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 63,000 جمع معامله: 34,461,530,232 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
آلومراد - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
آلومراد - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
آلومراد - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 31/05/1391
آلومراد- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
آلومراد- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 09/05/1391
آلومراد- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
آلومراد- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 20/03/1391
آلومراد- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 16/03/1391
آلومراد- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 08/03/1391
آلومراد- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 02/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88786835-88797223
فاكس: 88786835
آدرس: خيابان گاندي،كوچه 21،پلاك5 كارخانه:قزوين،بلوارآيت ا...خامنه اي جنب شركت آلومتك
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما