آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کارخانجات مخابراتی ایران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/18
تثبیت شده:17/09/1398 آخرين اطلاعات:18/09/1398   ساعت: 15:45
آخرين قيمت 5,111 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 5,270 تعداد خريدار: 5,532 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 5,270 حجم معامله: 33,457,270 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 5,090 جمع معامله: 171,009,761,285 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما