آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:19/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 6,668 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,999 تعداد خريدار: 46,088 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,999 حجم معامله: 315,406,400 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 6,360 جمع معامله: 2,103,016,613,049 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري خوارزمي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/06/31 - سرمايه گذاري آتي نگر سپهر ايرانيان 24/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما