آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نفت بندر عباس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/03/13
تثبیت شده:13/03/1399 آخرين اطلاعات:13/03/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 20,578 درصد تغییر: 20 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 21,499 تعداد خريدار: 41,824 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 21,499 حجم معامله: 174,531,135 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 19,656 جمع معامله: 3,591,557,774,649 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 19/09/1391
پالايش نفت بندرعباس- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
پالايش نفت بندرعباس - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 26/07/1391
پالايش نفت بندرعباس - شفاف سازي (به پيوست) 03/07/1391
پالايش نفت بندرعباس - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/06/1391
پالايش نفت بندرعباس - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 01/06/1391
پالايش نفت بندرعباس - اطلاعات يارانه فروش سال 1390 (به پيوست) 01/06/1391
پالايش نفت بندرعباس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 01/06/1391
پالايش نفت بندرعباس- خلاصه تصميمات مجامع عمومي عادي ساليانه و فوق العاده منتهي به 29/12/90 17/05/1391
پالايش نفت بندرعباس- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 15/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما