آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کابلسازی تک در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/24
تثبیت شده:23/09/1398 آخرين اطلاعات:24/09/1398   ساعت: 17:10
آخرين قيمت 26,654 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 26,654 تعداد خريدار: 4 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 26,654 حجم معامله: 2,051 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 26,654 جمع معامله: 54,667,354 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كارخانجات كابل سازي تك - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 18/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما