آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کابلسازی تک در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/28
تثبیت شده:12/04/1398 آخرين اطلاعات:28/05/1398   ساعت: 10:45
آخرين قيمت 15,039 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 15,400 تعداد خريدار: 7 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 15,400 حجم معامله: 1,379 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 15,005 جمع معامله: 20,739,295 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كارخانجات كابل سازي تك - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 18/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما