آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
کیسون در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/29
تثبیت شده:29/08/1398 آخرين اطلاعات:29/08/1398   ساعت: 17:12
آخرين قيمت 3,156 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,240 تعداد خريدار: 1,236 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,240 حجم معامله: 8,210,604 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,060 جمع معامله: 25,910,676,685 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كيسون - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 12/07/1391
كيسون - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 01/07/1391
كيسون- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 17/05/1391
كيسون- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 25/04/1391
كيسون- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 25/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما