آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بهشت پارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:19/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 17,164 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 18,042 تعداد خريدار: 3,833 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 18,042 حجم معامله: 22,177,191 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 16,324 جمع معامله: 380,653,067,231 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 09/05/1391
بازرگاني صنعتي آينده سازان بهشت پارس- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام منتهي به 29/12/1390 26/04/1391
آينده سازان بهشت پارس- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 24/12/1390
آينده سازان بهشت پارس - اطلاعيه فراخوان سهامداران محترم شركت (به پيوست) 04/10/1390
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما