آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بانک پاسارگاد در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:19/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:45
آخرين قيمت 4,436 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,511 تعداد خريدار: 4,925 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,511 حجم معامله: 58,551,384 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,282 جمع معامله: 259,738,444,873 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بانك پاسارگاد - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 21/09/1391
بانك پاسارگاد - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 20/09/1391
بانك پاسارگاد - صورت هاي مالي دوره شش ماهه منتهي به 31/06/1391 حسابرسي نشده (به پيوست) 01/08/1391
بانك پاسارگاد - مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام (به پيوست) 01/08/1391
بانك پاسارگاد -پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/91 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 29/07/1391
بانك پاسارگاد - تصميمات هيات مديره در خصوص افزايش سرمايه (به پيوست) 24/07/1391
بانك پاسارگاد - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( مبناي خاورميانه)(اصلاحيه) 15/07/1391
بانك پاسارگاد - اطلاعيه افزايش سرمايه و پيوستهاي اطلاعيه شامل بيانيه ثبت و گزارش توجيهي 11/07/1391
بانك پاسارگاد - صورتهاي مالي سال مالي 1390/12/29 ( فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آريان) 03/07/1391
بانك پاسارگاد-صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( مبناي خاورميانه) 03/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما