آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
شيشه رازي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/03/13
تثبیت شده:13/03/1399 آخرين اطلاعات:13/03/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 28,932 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 28,932 تعداد خريدار: 779 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 28,932 حجم معامله: 2,317,664 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 28,932 جمع معامله: 67,054,654,848 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
شيشه دارويي رازي - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 22/08/1391
شيشه دارويي رازي - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
شيشه دارويي رازي - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 01/08/1391
شيشه دارويي رازي - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (به پيوست) 24/07/1391
شيشه دارويي رازي - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 18/07/1391
شيشه دارويي رازي - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 11/07/1391
شيشه دارويي رازي - اطلاعيه توزيع اوراق جديد سهام (به پيوست) 05/07/1391
شيشه دارويي رازي- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي صاحبان سهام 29/12/90 17/05/1391
شيشه دارويي رازي- آگهي ثبت افزايش سرمايه 15/05/1391
شيشه دارويي رازي- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن: -
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما