آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بيمه پارسيان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/24
تثبیت شده:24/09/1398 آخرين اطلاعات:24/09/1398   ساعت: 17:10
آخرين قيمت 4,887 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,969 تعداد خريدار: 400 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,969 حجم معامله: 4,208,629 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,812 جمع معامله: 20,569,126,789 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بيمه پارسيان - پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/1391 براساس عملكرد واقعي شش ماهه 02/08/1391
بيمه پارسيان - صورتهاي مالي شش ماهه منتهي به 31/06/1391 شركت بيمه پارسيان 02/08/1391
بيمه پارسيان - صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/06/31 (آتيه پارسيس پارس) 01/08/1391
بيمه پارسيان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 30/12/1391 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 03/05/1391
بيمه پارسيان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 31/03/1391 03/05/1391
بيمه پارسيان- صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ( آتيه پارسيس پارس) 27/04/1391
بيمه پارسيان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 24/03/1391
بيمه پارسيان- صورتجاسه مجمع عمومي عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 29/12/1390 22/03/1391
بيمه پارسيان- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 (آتيه پارسيس پارس) 16/03/1391
بيمه پارسيان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 26/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما