آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
باما در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/03/13
تثبیت شده:13/03/1399 آخرين اطلاعات:13/03/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 88,716 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 88,716 تعداد خريدار: 255 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 88,716 حجم معامله: 786,182 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 88,716 جمع معامله: 69,746,922,312 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
باما - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 21/08/1391
باما - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 21/08/1391
باما - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) (شركت ذوب روي اصفهان) 20/08/1391
باما - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) (شركت شاهين روي سپاهان) 20/08/1391
باما - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (اصلاحيه) 01/08/1391
باما - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 29/07/1391
باما - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 22/07/1391
باما - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 12/07/1391
باما- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 03/05/1391
باما- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 5234-0335426*2836-0335342
فاكس: 5240-0335426
آدرس: اصفهان اتوبان ذوب آهن كليشاد ،گردنه آبنيل ،مجتمع ايرانكوه
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما