آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سيمان هرمزگان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:08/11/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 12,733 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 12,733 تعداد خريدار: 88 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 12,733 حجم معامله: 729,420 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 12,733 جمع معامله: 9,287,704,860 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سيمان هرمزگان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/08/30 (حسابرسي شده) 06/09/1391
سيمان هرمزگان - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/08/30 (حسابرسي نشده) 24/08/1391
سيمان هرمزگان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/08/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 24/07/1391
سيمان هرمزگان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/05/31 10/07/1391
سيمان هرمزگان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/08/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 29/06/1391
سيمان هرمزگان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/08/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 15/05/1391
سيمان هرمزگان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/02/31 11/05/1391
سيمان هرمزگان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/02/31 06/04/1391
سيمان هرمزگان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1390/11/30 07/01/1391
سيمان هرمزگان - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 13910830 06/12/1390
مشخصات عمومي
تلفن: 9-88738774*88765072
فاكس: 88737654
آدرس: خ بهشتي- نرسيده به خ سهروردي شمالي- ساختمان شماره 83
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما