آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
قند اصفهان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/03/13
تثبیت شده:13/03/1399 آخرين اطلاعات:13/03/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 183,852 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 184,824 تعداد خريدار: 1,244 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 184,824 حجم معامله: 825,901 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 179,595 جمع معامله: 151,843,663,664 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
قند اصفهان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 23/08/1391
قند اصفهان - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
قند اصفهان - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
قند اصفهان - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 01/07/1391
قند اصفهان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 26/04/1391
قند اصفهان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 26/04/1391
قند اصفهان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 17/04/1391
قند اصفهان- خلاصه تصميمات مجمع عادي ساليانه براي سال مالي منتهي به 29/12/90 12/04/1391
قند اصفهان- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
قند اصفهان- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 44-66420014
فاكس: 44-66420014
آدرس: انتهاي بلوار كشاورز- مابين كارگر و جمالزاده- كوي نمديان- پ 121- طبقه 2
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما