آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نيروترانس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/24
تثبیت شده:24/09/1398 آخرين اطلاعات:24/09/1398   ساعت: 17:10
آخرين قيمت 21,057 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 21,499 تعداد خريدار: 286 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 21,499 حجم معامله: 329,290 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 20,550 جمع معامله: 6,933,715,906 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
نيرو ترانس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 07/09/1391
نيرو ترانس - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 01/09/1391
نيرو ترانس - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) (شركت توسعه نيروي آرمان شريف) 22/08/1391
نيرو ترانس - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
نيرو ترانس - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 24/07/1391
نيرو ترانس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 19/07/1391
نيرو ترانس - صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه 1391/06/31 ( مديريت توسعه سرمايه گذاري آرمان فردا) 19/07/1391
نيرو ترانس- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/3 11/05/1391
نيرو ترانس- صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 ( مديريت توسعه سرمايه گذاري آرمان فردا) 09/05/1391
نيرو ترانس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88701414
فاكس: 88701415
آدرس: خيابان وليعصر جنب پمپ بنزين پارك ساعي ساختمان سرو ساعي واحد 1026
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما