آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري بوعلي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/29
تثبیت شده:29/08/1398 آخرين اطلاعات:29/08/1398   ساعت: 17:12
آخرين قيمت 2,977 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,090 تعداد خريدار: 236 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,090 حجم معامله: 1,245,046 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,921 جمع معامله: 3,705,954,316 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري بوعلي - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/05/31 24/07/1391
سرمايه گذاري بوعلي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 11/07/1391
سرمايه گذاري بوعلي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/05/31 01/07/1391
سرمايه گذاري بوعلي - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/11/30 27/06/1391
سرمايه گذاري بوعلي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31(اصلاحيه) 13/06/1391
سرمايه گذاري بوعلي - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه1391/11/30 06/06/1391
سرمايه گذاري بوعلي - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 06/06/1391
سرمايه گذاري بوعلي - خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام سرمايه گذاري بوعلي 05/06/1391
سرمايه گذاري بوعلي- آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/11/30 21/05/1391
سرمايه گذاري بوعلي- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/03/3 15/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 3-88776061*7-88794006*88889421*88889423
فاكس: 88794121
آدرس: خ وزرا- نبش خ 37- شماره 161- طبقه همكف
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما