آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
قند نيشابور در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:19/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 19,924 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 20,630 تعداد خريدار: 241 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 20,630 حجم معامله: 752,123 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 20,630 جمع معامله: 15,516,297,490 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
قند نيشابور - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي نشده) 01/08/1391
قند نيشابور - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي شده) 25/06/1391
قند نيشابور - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 05/06/1391
قند نيشابور - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي نشده) 05/06/1391
قند نيشابور- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 21/04/1391
قند نيشابور- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 03/03/1391
قند نيشابور- تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/03/1391
قند نيشابور- آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 26/02/1391
قند نيشابور- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 05/02/1391
قند نيشابور- اصلاحيه اطلاعيه شفاف سازي 16/12/1390
مشخصات عمومي
تلفن: 88715223*88713374
فاكس: 88712270
آدرس: م آرژانتين- خ احمد قصير- كوچه 17- پ 5
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما