آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سالمين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:19/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 125,733 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 126,387 تعداد خريدار: 9,698 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 126,387 حجم معامله: 6,171,753 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 118,890 جمع معامله: 775,992,485,009 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سالمين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 22/09/1391
سالمين - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 24/08/1391
سالمين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 15/08/1391
سالمين- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 17/05/1391
سالمين- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 15/05/1391
سالمين- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/05/1391
سالمين- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 31/04/1391
سالمين- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 26/04/1391
سالمين- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/04/1391
سالمين- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88785836*88785576*88781264*
فاكس: 88789649
آدرس: بزرگراه آفريقا- بعد از چهارراه ميرداماد- كوچه قباديان شرقي- پ 62 ساوه : بلوار اصلي شهر صنعتي كاوه ساوه:ساوه بلواراصلي شهر صنعتي كاوه
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما