آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ريخته گري تراكتورسازي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/29
تثبیت شده:29/08/1398 آخرين اطلاعات:29/08/1398   ساعت: 17:12
آخرين قيمت 7,987 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 8,477 تعداد خريدار: 737 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 8,477 حجم معامله: 2,127,583 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 7,611 جمع معامله: 16,992,190,721 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
ريخته گري تراكتور سازي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 12/09/1391
ريخته گري تراكتور سازي ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
ريخته گري تراكتور سازي ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
ريخته گري تراكتور سازي ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 09/05/1391
ريخته گري تراكتور سازي ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 03/03/1391
ريخته گري تراكتور سازي ايران- مصوبات مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي منتهي به 29/12/90 24/02/1391
ريخته گري تراكتور سازي ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 16/02/1391
ريخته گري تراكتور سازي ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 16/02/1391
ريخته گري تراكتور سازي ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/02/1391
ريخته گري تراكتور سازي ايران- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 08/12/1390
مشخصات عمومي
تلفن: 88845977-88833417 * امور سهام تبريز : 4295204-0411
فاكس: 88308855 * 4245853-0411
آدرس: خيابان ميرزاي شيرازي ، كوچه 17 ، پلاك 16
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما