آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
موتوژن در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/25
تثبیت شده:25/06/1398 آخرين اطلاعات:25/06/1398   ساعت: 19:11
آخرين قيمت 18,829 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 19,290 تعداد خريدار: 1,156 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 19,290 حجم معامله: 1,326,146 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 18,500 جمع معامله: 24,970,461,588 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
موتوژن - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1392/06/31 01/09/1391
موتوژن - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 20/08/1391
موتوژن - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31 17/08/1391
موتوژن - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) (شركت صنايع ممتاز الكتريك) 17/08/1391
موتوژن - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي شده) (شركت ساخت ابزار وقالبهاي صنعتي پايور انديش) 17/08/1391
موتوژن - زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1392/06/31 16/08/1391
موتوژن - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
موتوژن - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 29/07/1391
موتوژن - آگهي ثبت افزايش سرمايه 12/07/1391
موتوژن - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1392/06/31 01/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88730884-88730840-88730860 تلفن كارخانه: 3-4453001-0411
فاكس: 88731271
آدرس: خيابان مطهري ، نبش چهار راه قائم مقام ، پلاك 259 --- آدرس كارخانه: تبريز- منطقه صنعتي غرب – جاده اختصاصي- شركت موتوژن
وب سايت: www.motogen.ir
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما