آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پارس شهاب در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:19/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 49,669 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 51,100 تعداد خريدار: 610 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 51,100 حجم معامله: 431,375 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 51,100 جمع معامله: 22,043,262,500 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
لامپ پارس شهاب - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 12/09/1391
لامپ پارس شهاب - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 12/09/1391
لامپ پارس شهاب - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 21/05/1391
لامپ پارس شهاب- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 21/05/1391
لامپ پارس شهاب- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1387/12/30 26/04/1391
لامپ پارس شهاب- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
لامپ پارس شهاب- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 20/04/1391
لامپ پارس شهاب- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 10/04/1391
لامپ پارس شهاب- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 07/04/1391
لامپ پارس شهاب- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 06/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 6-88823142-9-88307425
فاكس: 88837996
آدرس: خ سپهد قرني، شماره 47
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما