آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ايران ترانسفو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:08/11/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 14,352 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 14,402 تعداد خريدار: 4,516 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 14,402 حجم معامله: 31,171,501 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 13,600 جمع معامله: 447,383,003,905 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
ايران ترانسفو - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره(اصلاحيه) 21/09/1391
ايران ترانسفو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/04/31(حسابرسي شده) 20/09/1391
ايران ترانسفو - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 20/09/1391
ايران ترانسفو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/04/31(شركت حمل ونقل آشنا راه سما) 19/09/1391
ايران ترانسفو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/04/31(حسابرسي شده) 11/09/1391
ايران ترانسفو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/04/31(حسابرسي شده) 07/09/1391
ايران ترانسفو - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 10/07/1391
ايران ترانسفو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 11/05/1391
ايران ترانسفو- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
ايران ترانسفو- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 12-88210910
فاكس: 88210915
آدرس: خيابان ملاصدرا،خيابان شيراز شمالي،خيابان حكيم اعظم،پلاك 19
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما