آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بانك ملت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:19/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 9,681 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 9,849 تعداد خريدار: 13,928 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 9,849 حجم معامله: 95,695,874 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 9,502 جمع معامله: 926,411,952,398 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بانك ملت - اطلاعيه توزيع اوراق جديد سهام (به پيوست) 01/09/1391
بانك ملت - صورتهاي مالي (حسابرسي نشده) ميان دوره اي منتهي به 31 شهريور ماه 1391 بانك ملت (سهامي عام) (به پيوست) 02/08/1391
بانك ملت - پيش بيني سود هر سهم بانك ملت (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به پايان اسفند 1391 01/08/1391
بانك ملت - پيش بيني سود هرسهم سال مالي منتهي به پايان اسفند 1391 بانك ملت (سهامي عام) پس از افزايش سرمايه 26/07/1391
بانك ملت - آگهي ثبت افزايش سرمايه 26/07/1391
بانك ملت - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 04/07/1391
بيمه ملت - آگهي ثبت افزايش سرمايه 03/07/1391
بانك ملت - اطلاعيه افزايش سرمايه و پيوستهاي اطلاعيه شامل گزارش توجيهي افزايش سرمايه و بيانيه ثبت 03/07/1391
بانك ملت- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 17/05/1391
بانك ملت- اطلاعيه توزيع اوراق جديد سهام شركت بانك ملت 15/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما