آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بهنوش در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/08/29
تثبیت شده:29/08/1398 آخرين اطلاعات:29/08/1398   ساعت: 17:12
آخرين قيمت 22,916 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 24,000 تعداد خريدار: 420 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 24,000 حجم معامله: 347,363 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 22,560 جمع معامله: 7,960,307,664 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بهنوش ايران - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/08/1391
بهنوش ايران - تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/08/1391
بهنوش ايران - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 01/08/1391
بهنوش ايران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 27/04/1391
بهنوش ايران- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 27/04/1391
بهنوش ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 26/04/1391
بهنوش ايران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 26/04/1391
بهنوش ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1390/09/30 08/12/1390
بهنوش ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1390/12/29 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 09/08/1390
بهنوش ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/06/31 08/08/1390
مشخصات عمومي
تلفن: 8-4504777*4523822
فاكس: 4504776
آدرس: كيلومتر 9 جاده مخصوص كرج مقابل پارس خودرو خيابان شهيد محمود پوري
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما