آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وبملت-15000-1399/08/28 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/03/13
تثبیت شده:13/03/1399 آخرين اطلاعات:13/03/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 9,883 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 12,000 تعداد خريدار: 23 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 12,000 حجم معامله: 313 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 9,200 جمع معامله: 3,093,479,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما