آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ فولاد-11000-1399/08/28 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/03/13
تثبیت شده:13/03/1399 آخرين اطلاعات:13/03/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 3,031 درصد تغییر: 11 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,500 تعداد خريدار: 36 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,500 حجم معامله: 209 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,800 جمع معامله: 633,510,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما