آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ فولاد-7500-1399/08/28 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/03/13
تثبیت شده:10/03/1399 آخرين اطلاعات:13/03/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 5,277 درصد تغییر: 37 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 5,277 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 5,277 حجم معامله: 5 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 5,277 جمع معامله: 26,385,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما