آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-1400-1399/03/21 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/03/13
تثبیت شده:12/03/1399 آخرين اطلاعات:13/03/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 591 درصد تغییر: 437 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 600 تعداد خريدار: 2 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 600 حجم معامله: 22 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 500 جمع معامله: 13,000,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما