آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فراورده هاي نسوز پارس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/03/13
تثبیت شده:13/03/1399 آخرين اطلاعات:13/03/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 245,849 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 235,955 تعداد خريدار: 226 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 235,955 حجم معامله: 40,911 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 235,955 جمع معامله: 9,653,155,005 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
فرآورده هاي نسوز پارس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31 29/07/1391
فرآورده هاي نسوز پارس - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 05/06/1391
فرآورده هاي نسوز پارس- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 21/05/1391
فرآورده هاي نسوز پارس- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 11/05/1391
فرآورده هاي نسوز پارس- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 02/02/1391
فرآورده هاي نسوز پارس- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1390/12/29 02/02/1391
فرآورده هاي نسوز پارس- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 26/01/1391
فرآورده هاي نسوز پارس- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/09/30 15/01/1391
فرآورده هاي نسوز پارس- خلاصه تصميمات مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام شركت فرآورده هاي نسوز پارس 28/12/1390
فرآورده هاي نسوز پارس- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/09/30 17/12/1390
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما