آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
داروسازي زهراوي در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:19/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 20,407 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 20,548 تعداد خريدار: 4,510 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 20,548 حجم معامله: 10,402,429 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 19,600 جمع معامله: 212,287,405,513 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
داروسازي زهراوي - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 01/09/1391
داروسازي زهراوي - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 21/08/1391
داروسازي زهراوي - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
داروسازي زهراوي - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
داروسازي زهراوي - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 29/06/1391
داروسازي زهراوي- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 27/04/1391
داروسازي زهراوي- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 16/03/1391
داروسازي زهراوي- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دزهراوي 09/03/1391
داروسازي زهراوي- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 30/02/1391
داروسازي زهراوي- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 30/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: دفتر مركزي و امور سهام : 88756039*88752688
فاكس: 88758735
آدرس: خ شهيد بهشتي- خ عبدالحميد صابونچي- خ هويزه غربي- پ 8- طبفه اول
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما