آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري سايپا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/03/13
تثبیت شده:13/03/1399 آخرين اطلاعات:13/03/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 9,465 درصد تغییر: (4) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 9,825 تعداد خريدار: 45,192 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 9,825 حجم معامله: 427,368,971 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 9,345 جمع معامله: 4,045,211,689,098 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري سايپا - اعلاميه پذيره نويسي عمومي 20/08/1391
سرمايه گذاري سايپا - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 10/08/1391
سرمايه گذاري سايپا - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 02/08/1391
سرمايه گذاري سايپا - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 02/08/1391
سرمايه گذاري سايپا - واگذاري شركت ساختماي دهكده پاسارگاد از طريق فرابورس (به پيوست) 24/07/1391
سرمايه گذاري سايپا - آگهي مزايده سهام شركت ساختماني دهكده پاسارگاد (به پيوست) 24/07/1391
سرمايه گذاري سايپا - اطلاع رساني در خصوص برنامه واگذاري سهام شركت ملي مس (به پيوست) 24/07/1391
سرمايه گذاري سايپا - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 11/07/1391
سرمايه گذاري سايپا - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/05/31 06/06/1391
سرمايه گذاري سايپا- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 15/05/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما