آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
گلوكوزان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/08
تثبیت شده:08/11/1398 آخرين اطلاعات:08/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 94,538 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 95,000 تعداد خريدار: 14,613 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 95,000 حجم معامله: 9,654,846 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 91,879 جمع معامله: 912,753,408,308 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
گلوكوزان - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 22/09/1391
گلوكوزان - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي نشده) 06/09/1391
گلوكوزان - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 10/08/1391
گلوكوزان - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 29/07/1391
گلوكوزان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 15/05/1391
گلوكوزان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
گلوكوزان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 06/03/1391
گلوكوزان- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 24/02/1391
گلوكوزان- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/02/1391
گلوكوزان- تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 24/12/1390
مشخصات عمومي
تلفن: مستقيم امور سهام : 88905983 * 88902768-88905983-88891978
فاكس: 88891701
آدرس: خيابان استاد نجات اللهي ، خيابان سهند ، شماره 61
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما