آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ شتران-8500-1399/02/10 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:16/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 352 درصد تغییر: 40 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 389 تعداد خريدار: 3 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 389 حجم معامله: 111 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 348 جمع معامله: 39,069,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما