آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ كچاد-7375-1399/03/07 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:19/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:25
آخرين قيمت 833 درصد تغییر: 4 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 850 تعداد خريدار: 6 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 850 حجم معامله: 418 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 800 جمع معامله: 424,825,960 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما