آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ خپارس-3000-1399/02/14 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:18/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 345 درصد تغییر: 11 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 367 تعداد خريدار: 8 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 367 حجم معامله: 114 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 312 جمع معامله: 39,346,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما