آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ فملي-8000-1399/02/21 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/16
تثبیت شده:16/01/1399 آخرين اطلاعات:16/01/1399   ساعت: 17:35
آخرين قيمت 548 درصد تغییر: 30 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 590 تعداد خريدار: 11 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 590 حجم معامله: 95 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 500 جمع معامله: 52,095,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما