آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ فارس-8289-1399/02/03 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:19/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 487 درصد تغییر: 22 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 550 تعداد خريدار: 17 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 550 حجم معامله: 396 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 440 جمع معامله: 302,467,200 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما