آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ فخوز-15000-1399/03/19 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:06/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:35
آخرين قيمت 900 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 900 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 900 حجم معامله: 100 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 900 جمع معامله: 90,000,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما