آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ كگل-9500-1399/02/24 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/03
تثبیت شده:26/11/1398 آخرين اطلاعات:03/12/1398   ساعت: 13:35
آخرين قيمت 1,758 درصد تغییر: 113 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,000 تعداد خريدار: 23 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,000 حجم معامله: 1,197 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,100 جمع معامله: 2,104,018,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما