آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري توسعه صنعت وتجارت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/20
تثبیت شده:19/01/1399 آخرين اطلاعات:20/01/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 6,710 درصد تغییر: 2 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 6,900 تعداد خريدار: 10,872 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 6,900 حجم معامله: 74,701,296 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 6,550 جمع معامله: 501,258,762,045 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري صنعت و معدن - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 08/09/1391
سرمايه گذاري صنعت و معدن - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي نشده)(اصلاحيه) 07/09/1391
سرمايه گذاري صنعت و معدن - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي نشده) 28/08/1391
سرمايه گذاري صنعت و معدن - صورت وضعيت پورتفوي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/07/30 (شركت سرمايه گذاري ايران وفرانسه) 17/08/1391
سرمايه گذاري صنعت و معدن - تصميمات مجمع عمومي فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 16/08/1391
سرمايه گذاري صنعت و معدن - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 09/08/1391
سرمايه گذاري صنعت و معدن - آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/06/31 29/07/1391
سرمايه گذاري صنعت و معدن - لغو آگهي (اطلاعيه) دعوت به مجمع عمومي 15/07/1391
سرمايه گذاري صنعت و معدن - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 11/07/1391
سرمايه گذاري صنعت و معدن - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/04/31 ( سرمايه گذاري ايران وفرانسه) 08/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 5-8781762
فاكس: 88781760
آدرس: ميدان آرژانتين ، خ الوند ،خ 29 ،شماره 34. كد پستي15166
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما