آموزش | تماس با ما | درباره ما | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ وتجارت-1100-1399/03/21 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/12/03
تثبیت شده:23/11/1398 آخرين اطلاعات:03/12/1398   ساعت: 13:25
آخرين قيمت 12 درصد تغییر: 1,100 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 12 تعداد خريدار: 1 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 12 حجم معامله: 100 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 12 جمع معامله: 1,200,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما